Cestovné poistenie

Porovnajte si online cenu cestovného poistenia a získajte tu najvýhodnejšiu ponuku. Len pár klikov a môžete si vyberať podrobné ponuky podľa svojich potrieb. Či už idete na dovolenku, služobnú cestu alebo do hôr, cestovné poistenie je dôležitá „povinná výbava“. Ponuky zahŕňajú aj krytie pre COVID-19.

cestovné poistenie

O cestovnom poistení

Pomocou našej kalkulačky si môžete podrobne zobraziť viacero ponúk naraz. Každá cesta do zahraničia prináša svoje riziká. Či už ide o krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie. Poistenie si uzatvoríte už v priebehu pár minút.

Základným krytím cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov. Jedná sa predovšetkým o pokrytie výdavkov spojených s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou, prevozom následkom úrazu, náhleho ochorenia či smrti poistenej osoby.  Súčasťou cestovného poistenia je aj krytie nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19.

K základnému poisteniu liečebných nákladov je možné si dojednať rôzne pripoistenia. Medzi najčastejšie pripoistenia sa radí poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zájazdu alebo náklady na záchrannú činnosť. 

Úrazové poistenie – v porovnaní s poistením liečebných nákladov slúži na zabezpečenie finančného odškodnenia pri trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu v zahraničí. 

Poistenie zodpovednosti za škodu – ma za úlohu kryť zodpovednosť pri škodách, ktoré spôsobíte neúmyselne, či už sa jedná o škodu na zdraví alebo majetku tretích osôb. Často býva súčasťou tohto pripoistenia aj právna pomoc alebo poradenstvo asistenčnej služby. 

Poistenie batožiny – toto krytie zabezpečuje poistné plnenie v prípade ak Vaša batožina bude poškodená, zničená alebo bude stratená či odcudzená. 

Poistenie storna zájazdu –  toto pripoistenie zabezpečuje zníženie finančnej straty pri storno poplatkoch v dôsledku nenastúpenia na vopred zaplatenú dovolenku. Súčasťou poistenia býva väčšinou aj krytie oneskorenej alebo predčasne ukončenej cesty.

Poistenie záchrannej činnosti – krytie zahŕňa preplatenie nákladov spojených s ošetrením, pátraním alebo prepravou pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života. Najčastejšie toto pripoistenie býva využité pri cestovnom poistení do hôr, resp. turistike v horách, ktorú je možné si dojednať aj ako cestovné poistenie do hôr na Slovensku.

Ak máte naplánované športové aktivity, ktoré zvyšujú riziko vzniku poistnej udalosti, nezabudnite si túto činnosť pripoistiť.

Pri výbere cestovného poistenia je najdôležitejšie si dobre zvážiť, čo všetko si potrebujete poistiť pri ceste do zahraničia. Treba rozlíšiť aj či cestujete na dlhšie obdobie alebo využijete len krátkodobé cestovné poistenie. Ďalej je veľmi dôležité rozlišovať kam presne cestujete a na akú dlhú dobu máte poistenie uzatvorene, nakoľko poistenie liečebných nákladov pri ceste v rámci Európy môže postačovať, no napríklad v Amerike sú takéto náklady niekoľkonásobne vyššie.

Ak cestujete častejšie, prípadne zvyknete tráviť v zahraničí dlhšiu dobu, oplatí sa porovnať ponuky ročného cestovného poistenia. Podobne platí aj pri cestovaní viacerých osôb, nakoľko na jednej zmluvy je možné získať výhodnejšie podmienky ako pri uzatvorení poistenia u každého cestujúceho osobitne.

Asistenčné služby sú neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou cestovného poistenia. Zahŕňajú asistenciu a okamžitú pomoc v prípade núdze či poistnej udalosti. Poskytované sú 24 hodín denne nepretržite.

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme Vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.

Partneri

bezplatné poistné poradenstvo

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Nezabudnite si taktiež pozorne prečítať Najčastejšie otázky.

Články

car crash, phone call, woman-6243099.jpg
Havarijné poistenie
PZPečko.sk

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie?

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie? Prečo mať havarijné poistenie? Veď mám staré auto. Stačí že mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nehodu som nikdy nespôsobil/a. Toto

Read More »