EČV so skratkou okresu je minulosťou. Zmeny aj pri prepise vozidla.

EČV so skratkou okresu je minulosťou.
Ilustračné foto, zdroj: TASR

Začiatok nového kalendárneho roka priniesol pre motoristov viaceré avizované zmeny. Skončilo sa rozdeľovanie motoristov podľa okresov, ktoré sú uvedené na tabuľke evidenčného čísla /EČV/. Po novom je EČV viazané na konkrétne vozidlo, nie na majiteľa. Prepis vozidla zrealizujeme v jednom kroku.

Vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom pri výmene vozidla už nebude potrebné. EČV sa stane „súčasťou“ vozidla, resp. ak tabuľky s evidenčným číslom vozidlo raz dostane pridelené, môže toto EČV mať do konca životnosti.

Novelou zákona zároveň prichádza ďalšia zmena v súvislosti s EČV, ktorá umožňuje majiteľovi vozidla ponechanie si tabuliek s evidenčným číslom pri predaji. Tieto tabuľky majiteľ môže použiť na ďalšie vozidlo.

Tieto novinky považujeme za významné, nakoľko každoročne dopravné inšpektoráty vykonajú  približne 400 000 zmien držby vozidiel. V novom roku výrazne znížime  finančné náklady  štátu za nákup nových  tabuliek a ušetria aj občania, vlastníci motorových vozidiel na správnych poplatkoch,“ povedal  minister vnútra SR Roman Mikulec. 

Koniec skratiek okresu na EČV

Systém vytvárania EČV založený na skratke okresu sa ruší, nakoľko zmenou v zákone stratil opodstatnenie. Skladba EČV zostane však rovnaká (2 písmena – 3 číslice – 2 písmena). Evidenčné čísla sa začnú vytvárať ale nanovo od kombinácie AA-001AA.

Zákon umožňuje aj pridelenie evidenčného čísla na základe vlastnej požiadavky. Na EČV sa môže nachádzať akákoľvek skratka v tvare napr. ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a pod.

Zrušenie dvojkrokového prepisu vozidla

Prepis vozidla sme doteraz poznali v dvoch krokoch. Najskôr musel pôvodný vlastník vozidlo odhlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte a následne nový vlastník toto vozidlo prihlásil na dopravnom inšpektoráte v novom okrese.

Novinkou je kompletný prepis vozidla aj s vydaním dokladov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. V prípade potreby, dopravný inšpektorát zašle doklady aj EČV priamo kuriérom.

Prepis vozidla vybavíte v ktoromkoľvek okrese na Slovensku. Výroba celoslovenských EČV sa začala, avšak aktuálne motoristi môžu dostať aj „staré“ tabuľky, ktoré sú vydávané do vyčerpania skladových zásob.

zdroj: minv.sk

vypočítať pzp
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Najvýhodnejšia ponuka na pár klikov.