Najčastejšie otázky

Poistnú zmluvu uzatvárate s poisťovňou, pre ktorú ste sa pri porovnaní ponúk rozhodli. PZPečko.sk vám túto zmluvu sprostredkuje, aby ste sa nemuseli o nič starať. Navyše vás prevedieme celým procesom uzatvorenia poistenia a poradíme v prípade že si nebudete vedieť s niečím poradiť. Pomôžeme takisto vypovedať aktuálnu poistnú zmluvu.

Dátum podpisu resp. uzatvorenia, nemusí nutne znamenať začiatok poistenia. Poistné obdobie,  ktoré ste si zvolili, nájdete uvedené v poistnej zmluve, spravidla to je jeden rok. Poistenie je však platné od momentu, kedy poisťovňa zaregistruje vašu platbu a zmluva bude uhradená. Úhrada poistenia je zvlášť dôležitá pre platnosť zmluvy uzatvorenej na diaľku. Po dokončení procesu uzatvorenia poistenia  vám poisťovňa všetky dokumenty zašle na vami zvolenú e-mailovú adresu. Najskôr vám na e-mail zašleme e-záznam o sprostredkovaní poistenia na diaľku. Následne po jeho potvrdení formou sms kódu vám bude zaslaná zmluvná dokumentácia.

Na rozdiel od iných portálov, PZPečko.sk nevyžaduje od vás na zobrazenie ponúk, telefónne číslo ani e-mailovú adresu. Čo je ale dôležité pri zadávaní vstupných údajov je potrebné uviesť svoje rodné číslo. Na základe rodného čísla preveríme u jednotlivých poisťovní, či máte nárok na vstupné bonusy, vďaka ktorým budete mať nárok na tú najvýhodnejšiu ponuku. Ďalšie osobné údaje potrebujeme na to, aby sme s vami mohli poistenie uzatvoriť. Rovnako tieto údaje vyžaduje aj každá poisťovňa.

Ubezpečujeme vás že sa nemáte čoho obávať. Všetky vaše osobné údaje sú v bezpečí a podliehajú podmienkam ochrany osobných údajov.

V prípade že nastane poistná udalosť, je potrebné bezodkladne kontaktovať poisťovňu v ktorej ste poistený. PZPečko.sk priamo nerieši poistné udalosti, no radi pomôžeme v tejto oblasti ak nás budete kontaktovať.

PZPečko.sk zobrazuje konkrétne ponuky vždy na základe vašich zadaných vstupných údajov. Odporúčané ponuky sú zobrazené podľa najvýhodnejšej ceny. Zároveň si viete parametre zobrazenia upraviť podľa vlastných požiadaviek. PZPečko.sk je zásadne nestranný porovnávač poistenia. Provízie, ktoré od poisťovní dostávame za uzatvorenie nových zmlúv, nemajú vplyv na váš výber poistenia.

Pri zmene poistenia, je potrebné postupovať v zmysle zákona. Znamená to teda, že k zániku poistnej zmluvy, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (napr. povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku) , je potrebné poisťovni doručiť výpoveď poistnej zmluvy, najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Treba však myslieť nato že poisťovňa berie do úvahy dátum, kedy dokument dostala.
Výpoveď je možné doručiť aj napríklad osobne na pobočke poisťovne alebo väčšine prípadov aj
elektronicky či už prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.

Pre zmenu poisťovne môžete využiť náš formulár na výpoveď poistnej zmluvy. Jednoducho
vyplníte povinné údaje, vytlačíte a podpísaný dokument zašlete do poisťovne kde máte uzatvorenú zmluvu.

Poistná zmluva okrem zániku pred koncom poistného obdobia, môže zaniknúť aj z iných dôvodov bez ohľadu na výročie zmluvy.

  • výpoveďou poistnej zmluvy do 2 mesiacov od uzavretia
  • nezaplatením poistného
  • zmenou držiteľa vozidla
  • zánikom predmetu poistenia 
  • rôzne iné dôvody podľa zákona

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.