Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024: Kompletný prehľad

Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024
Ilustračné foto, zdroj: Pixabay.com

Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024

Od 1. augusta 2024 vstupujú do platnosti rozsiahle zmeny v povinnom zmluvnom poistení (PZP) na Slovensku.Tieto úpravy ovplyvnia všetkých vodičov, vrátane majiteľov kolobežiek, a prinášajú so sebou prísnejšie pravidlá, sankcie, ale aj určité úľavy v podobe zvýšenia limitov plnenia.

Zmeny v PZP:

 • Zvýšenie pokút za jazdu bez PZP: Pre motorové vozidlá aj kolobežky.
 • Zjednodušenie regresu: Zavedenie jednotného mechanizmu výpočtu škôd a zníženie regresu v prípade včasného hlásenia poistnej udalosti.
 • Zmeny pre kolobežky: Povinné PZP pre kolobežky s rýchlosťou nad 25 km/h alebo váhou nad 25 kg.
 • Úpravy limitov plnenia pri poistných udalostiach.
Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024

Zvýšenie limitov plnenia z PZP:

 • Pri škode na zdraví: Základný limit plnenia sa zvýši z 5 240 000€ na 6 450 000€.
 • Pri škode na majetku: Základný limit plnenia sa zvýši z 1 050 000€ na 1 300 000€.
 • Možnosť navýšenia limitov: Poistený má možnosť za príplatok navýšiť limity plnenia na požadovanú úroveň.
Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Garantovaná úspora. Porovnanie je nezáväzné.

Odporúčania:

 • Včas si skontrolujte platnosť PZP: Uistite sa, že máte uzatvorené PZP aj pre svoju kolobežku, ak spadá do kategórie povinného poistenia.
 • Porovnajte si ponuky rôznych poisťovní: Vyberte si PZP s najvhodnejším krytím, cenou a limitmi plnenia pre vaše vozidlo.
 • Dbajte na dodržiavanie dopravných predpisov: Predídete tak poistným udalostiam a pokutám.
 • V prípade poistnej udalosti ju čo najskôr nahláste poisťovni.

Dôležité zdroje:

Veríme, že vám tento komplexný prehľad pomohol zorientovať sa v rozsiahlych zmenách PZP na Slovensku od augusta 2024. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoju poisťovňu.

Upozornenie:

 • Informácie v tomto článku sú aktuálne k 21. júnu 2024. Pred uzatvorením PZP si vždy overte najnovšie informácie u svojej poisťovne alebo na relevantných webových stránkach.
 • Tento článok slúži len na informačné účely a nenahrádza odborné poradenstvo.

Zmeny v PZP na Slovensku od augusta 2024
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Najvýhodnejšia ponuka na pár klikov.