Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky na Slovensku: Čo potrebujete vedieť?

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky
Ilustračné foto, zdroj: Pixabay.com

Popularita elektrických kolobežiek na Slovensku v posledných rokoch prudko stúpa. Tieto dopravné prostriedky sú obľúbené najmä pre svoju cenovú dostupnosť, jednoduchosť používania a zároveň prispievajú k šetreniu životného prostredia.

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky na Slovensku.

S rastúcou popularitou kolobežiek však narastá aj počet dopravných nehôd, pri ktorých sú zapletené. V roku 2023 bolo na Slovensku zaznamenaných viac ako 100 dopravných nehôd, pri ktorých boli zapletené elektrické kolobežky. V niektorých prípadoch došlo k vážnym zraneniam, dokonca k úmrtiam.

Preto sa Európska únia rozhodla zaviesť povinné zmluvné poistenie (PZP) pre elektrické kolobežky. Toto poistenie bude platiť pre všetky kolobežky, ktoré dosahujú maximálnu konštrukčnú rýchlosť nad 25 km/h, alebo majú maximálnu konštrukčnú rýchlosť medzi 14 a 25 km/h a zároveň majú prevádzkovú hmotnosť viac ako 25 kg.

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky bude povinné aj na Slovensku. Novela zákona o PZP, ktorá túto povinnosť zavedie, bola schválená Národnou radou SR dňa 23. decembra 2023 a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Garantovaná úspora. Porovnanie je nezáväzné.

Ako bude PZP pre elektrické kolobežky fungovať?

V praxi bude povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky fungovať rovnako ako povinné zmluvné poistenie pre osobné automobily. Poistenie bude musieť mať každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrickej kolobežky, ktorá spĺňa vyššie uvedené parametre. Poistenie si bude možné uzatvoriť u ktorejkoľvek poisťovne, ktorá takéto poistenie ponúka.

Poistenie bude kryť škody, ktoré vodič kolobežky spôsobí inej osobe alebo majetku. Poisťovňa bude v prípade nehody vyplácať odškodnenie poškodeným osobám alebo ich majetku.

Cena PZP pre elektrické kolobežky

Odhadovaná cena PZP pre elektrické kolobežky sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 100 eur ročne. Presná cena bude závisieť od viacerých faktorov, vrátane výkonu kolobežky, jej hmotnosti a veku vodiča.

V súčasnosti (26. januára 2024) je ešte pomerne skoro na to, aby sme mohli povedať, ako bude povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky v praxi fungovať. Poisťovne sa ešte len pripravujú na jeho zavedenie a je možné, že sa budú musieť niektoré pravidlá ešte upraviť.

Doplnenie

Je však pravdepodobné, že poistenie bude fungovať nasledovne:

  • Poistenie bude musieť mať každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrickej kolobežky, ktorá spĺňa vyššie uvedené parametre.
  • Poistenie si bude možné uzatvoriť u ktorejkoľvek poisťovne, ktorá takéto poistenie ponúka.
  • Poistenie bude kryť škody, ktoré vodič kolobežky spôsobí inej osobe alebo majetku.
  • Presná cena poistenia bude závisieť od viacerých faktorov, vrátane výkonu kolobežky, jej hmotnosti a veku vodiča.

Okrem toho je možné, že poisťovne budú ponúkať aj ďalšie doplnkové poistenia, ktoré môžu byť pre majiteľov elektrických kolobežiek užitočné. Napríklad poistenie proti krádeži, poistenie proti zodpovednosti za škody spôsobené cudzími osobami, alebo poistenie proti zodpovednosti za škody spôsobené počas jazdy v zahraničí.

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky je dôležitým krokom k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Poistenie pomôže zabezpečiť, aby v prípade nehody boli poškodeným osobám alebo ich majetku vyplatené odškodnenie.

Povinné zmluvné poistenie pre elektrické kolobežky
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Najvýhodnejšia ponuka na pár klikov.