O nás

pzpečko.sk s. r. o.
Vojenská 1531/63
900 23 Viničné
Slovensko

pzpečko.sk poistenie vozidiel pzp

IČO: 54472539
DIČ: 2121686017
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159306/B

*Zo zákonných dôvodov sídlo spoločnosti neslúži ako kontaktné miesto pre dojednávanie poistných zmlúv.

O portáli PZPečko.sk

PZPečko.sk  je porovnávací internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou pzpečko.sk s.r.o.,
ktorý umožňuje klientom uzatvoriť online poistenie z pohodlia domova – rýchlo, jednoducho a výhodne.

Prinášame rýchly prehľad a porovnanie ponúk pri vybraných druhoch poistenia. Máme vždy
aktuálne ponuky a sadzby poisťovní. Akceptovanie návrhu poistnej zmluvy prebieha zaplatením.
Poistné zmluvy sú uzatvorené s okamžitou platnosťou so všetkými možnými výhodami a zľavami,
bez nutnosti podpisovania papierových návrhov zmlúv. Našim heslom je – klikni – porovnaj –
ušetri.

Spoločnosť pzpečko.sk s.r.o. je registrovaná ako podriadený finančný agent v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska v zozname podriadených finančných agentov pod registračným
číslom 267533. Spoločnosť, pzpečko.sk s.r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta
na základe zmluvy s MACULA poisťovacie služby s.r.o. so sídlom Nám. M. Benku 14, 811 07
Bratislava, IČO: 35978201, so začiatkom vykonávania sprostredkovania poistenia od 23.12.2005.